Elektro instalacije

 

ELEKTROINSTALACIJE U ZGRADARSTVU, INDUSTRIJI
* izrada elektroinstalacija stambenih,poslovnih objekata
* izrada elektroinstalacija industrijskih objekata
* telefonske instalacije,oprema u objektima i industriji
* antenske instalacije u objektima
* portafonske instalacije u objektima
* instalacije razglasa u objektima
* protuprovalne instalacije u objektima i industriji
* isporuka kompletno sve elektroenergetske opreme i materijala po potrebi kupca
* održavanje elektro instalacija

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
* nabava,isporuka i montaža opreme i uređaja
* nabava,isporuka i montaža opreme za telefonsku instalaciju
* nabava,isporuka i montaža opreme za antenske sustave
* nabava,isporuka i montaža opreme za portafonsku instalaciju
* nabava,isporuka i montaža opreme za audio razglas
* nabava,isporuka i montaža opreme za video nadzor
* nabava,isporuka i montaža elektro opreme za instalaciju plinodojave
* održavanje elektro opreme,uređaja

INSTRUMENTACIJSKI RADOVI
* automatska regulacija, signalizacija, upravljanje
* ugradnja, popravak i održavanje opreme i uređaja
* isporuka mjerno regulacijske opreme po potrebi kupca

Strojarske instalacije

Izrada svih vrsta strojarskih instalacija kao što su grijanje, vodovod, kanalizacija, plinska instalacija i ostalo.

više »

Elektro instalacije

Izrada svih vrsta elektroinstalacija jake i slabe struje, telefonske i kompjuterske mreže, videonadzori i zvučni alarmi.

više »

Klimatizacija i ventilacija

Izrada klimatizacije i ventilacije u svim vrstama objekata, te servis i održavanje istih.

više »